NO PROOF EVER! -Ang Muling Pandaraya ni Antonio Ebangelista sa kanyang artikulo na (The search for that BLACK GOLD called OIL – STILL NO PROOF?) part 1

Ako po muli si Allan Valenzuela, hindi po isang Ministro o Mangagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo kundi isa lamang pong karaniwang kaanib. Nais ko lamang pong ilahad ang aking opinyon sa Artikulong ginawa ni Antonio Ebangelista at ipinublished noong May 23,2015. Gaya po ng aking nabanggit sa nakaraan, si Antonio Ebangelista ay maaaring isang tiwalag dahil sa karumal-dumal na paglabag o kaya ay isang kaaway sa pananampalataya. Hindi po maling isiping gayon kahit na nagpapakilala pa po siya na isang Ministro pa daw at may maselang tungkulin na hinahawakan sa Central ngayon. Ito po ay masasabi natin na ISANG PAGPAPANGGAP O KASINUNGALINGAN sa layunin niyang makaakit ng mga maniniwala sa kanya kaya niya ipinakikilalang gayon ang kanyang sarili.  Magkonklusyon man tayo ng gayon ay hindi mali sapagkat hanggang ngayon ay NATATAKOT SI ANTONIO EBANGELISTA na ilantad ang kanyang sariling katauhan. Ang isang tao na nagsasalita ng mga paratang o akusasyon sa madla ay may malaking pananagutan sa Batas. Pananagutan niya sa Batas na patunayan ito na ito’y hindi PANINIRANG PURI LAMANG. Kaya isang matalinong konklusyon na isipin na kaya hindi makalantad si Antonio Ebangelista ay sa TAKOT NA MALAMAN NG MADLA na siya ay NANINIRANG PURI LAMANG laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo.

Sa pagsusulat ni Antonio Ebangelsita ng nasabing artikulo ay halatang halata ang pagbibigay ng malisya o pandaraya ni Antonio Ebangelista upang mapalitaw na may matibay na batayan ang kanyang mga akusasyon laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Tama ang sinabi mo Antonio Ebangelista, HINDI KAMI BOBO AT TANGA para hindi namin makita ang mga panlilinlang mo.

Umpisahan po natin ang pagtalakay sa pahayag niyang ito mga kapatid at kaibigan.

“Like you, I was surprised to learn that there are 12 Properties in Tarrant County alone under the name Iglesia Ni Cristo, Church of Christ.” 

Sa bahaging ito ay mayroon daw ikinagulat o ikinabigla si Antonio Ebangelista.  Nagulat daw siya nang malaman na may 12 properties na nakapangalan sa Iglesia ni Cristo sa “Tarrant County”.

Alin ba itong tinatawag na “Tarrant County”?

“Tarrant County is a county located in the U.S. state of Texas. As of the 2010 census, it had a population of 1,809,034.[1] It is the third-most populous county in Texas and the sixteenth-most populous in the United States. Its county seat is Fort Worth.[2]” (http://en.wikipedia.org/wiki/Tarrant_County,_Texas)

“coun·ty

ˈkoun(t)ē/

noun

  1. US

(in the US) a political and administrative division of a state, providing certain local governmental services.

  • a territorial division of some countries, forming the chief unit of local administration.

synonyms:

regionprovince, administrative unit, territorydistrictarea

“families from neighboring counties” (https://www.google.com.ph/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=county+meaning)”

Ito po ay isang territorial divison na matatagpuan sa U.S State of Texas.  Hayag na katotohanan sa maraming tao lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang lubhang paglago o paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa iba’t ibang panig ng mundo lalo na po sa Estados Unidos lalo na po sa mga panahong ito. Kaya napakahirap paniwalaan na itong si Antonio Ebangelista ay isang nananatiling Ministro hanggang ngayon. Bakit ho ito nakagugulat para po sa inyo Antonio Ebangelista kung kayo ay hindi nga nagpapanggap na Ministro ng Iglesia ni Cristo , na magkaroon ng mga properties ang Iglesia ni Cristo sa territoryong nasasakupan sa isa sa Estado ng Amerika samantalang sa panig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po ito kagulat gulat o kabigla-bigla? Hindi din naman po nakagugulat na ang mga properties ng Iglesia ay SA MISMONG IGLESIA NI CRISTO nakapangalan. Alam na alam po namin ‘yun.

Saan ho ba nakita o natuklasan ni Antonio Ebangelista na ang Iglesia ni Cristo ay may 12 properties sa “Tarrant County” na nakapangalan sa Iglesia ni Cristo?

“Go to this website and search as Owner’s Name: Iglesia Ni Cristo”

ae1

ae2

ae3

ae4

ae5

Sa website po na ito:

(http://access.tarrantcounty.com/en/county/about-tarrant.html)

Ano pa daw ang lalong ikinagulat ni Antonio Ebangelista sa pamamagitan ng nasabing website?

“I was more surprised to see that 4 of these properties are REQUIRED BY LAW TO PAY TAXES. Now why on Earth would the Iglesia Ni Cristo, a religious organization have to pay taxes in 4 of it’s properties in Tarrant County…”

Apat daw po sa nasabing labindalawang properties ay nire-require na magbayaad ng taxes. Bakit daw na ang Iglesia ni Cristo na isang religious organization ay dapat magbayad ng taxes?

Antonio Ebangelista para po sa kaalaman ninyo ay sinunod ko po ‘yung imbitasyon ninyo na puntahan ang nasabing website. Natuklasan ko po na hindi lang po APAT NA PROPERTIES ang may binayarang TAXES kundi lahat po ng ipinakita ninyong properties ay may binayarang PROPERTY TAXES. Para po hindi malito ang iba, ang binabanggit po dito ni Antonio Ebangelista ay PROPERTY TAX.

Sino ba ang kinakailangang magbayad ng “property tax” ayon sa Batas ng Texas?

“All privately owned property in Texas, whether located in a big city or a sparsely populated rural area, is subject to property taxation by the county and school district in which it is located, unless specifically exempted by the Texas Constitution.” (http://www.tlc.state.tx.us/pubspol/localtaxes.pdf)

Ang lahat ng “PRIVATELY OWNED PROPERTY IN TEXAS” ay subject to “property taxation”. Hindi dahil sa nagnenegosyo o kumikita kaya nagbabayad ng property tax kundi ito po kasi ang itinatadhana ng Batas sa lahat ng may privately owned properties. Kung ang isang religious corporation ay magbayad ng property tax komo ito ay dapat na exempted, what bad Antonio Ebangelista?

Heto po kasi ang alam ko na doktrina ng Iglesia ni cristo:

“Kayo’y pasakop sa bawa’t palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan;  O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti.” (I Pedro 2:13-14 ADB)

 

Ang pagbabayad ba ng tax ay ANOMALYA o KATIWALIAN? Kung ito ay katiwalian o anomalya, prove it. Post your reference na nagsasabi na ang isang religious organization na nagbabayad ng buwis sa kanyang mga property ay gumagawa ng katiwalian o anomalya. That’s your duty Antonio Ebangelista to show the burden of proof with your allegation concerning the anomalies and corruption against the side of Church Administration.

Alam po ba ninyo kung ano ang gustong patunugin ni Antonio Ebangelista kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay kinakailangang magbayad ng property tax?

Heto po ang pahayag niya:

Now you might ask, why would the Iglesia Ni Cristo be taxed with Mineral Tax since we are only a religious organization and we are not involved in any business or trade involving minerals…. or are we…?

mineral tax

 

 

Kaya daw nagbabayad ng property tax ang Iglesia ni Cristo ay dahil sa tinatawag na “Mineral Tax” at indirectly ay pinatutunog niya na involve ang Iglesia ni Cristo in any trade or business.

Alin daw ba itong “Mineral Tax” batay sa ipinost ni Antonio Ebangelista?

“Mineral interests are defined by the Texas Property Tax Code as real property and are subject to taxes the same as all other real property.” (http://access.tarrantcounty.com/en/tax/property-tax/FAQs-Property-Tax.html)

 

Ito ay isang uri ng buwis na mula sa tinatawag na “Mineral Interests”  at kaya ito ay binubuwisan hindi sapagkat ito ay NEGOSYO O KOMERSYO O TRADE,  kundi ito ay itinuturing na “REAL PROPERTY” gaya din ng ibang real property na binubuwisan.  

Alin ba itong tinatawag na “ Mineral Interest”?

Mineral Interest refers to a possessor’s interest over the minerals buried in the property. An owner of a mineral estate is entitled to the right to develop, lease, receive bonus payments, receive delay rentals, and receive royalty payments. The possessor shall have the right to develop the minerals by exploration, drilling, production, transportation, storage, and marketing. However, such rights will persist only through the life time of the possessor.” (http://definitions.uslegal.com/m/mineral-interest/)

 

Ito ay tumutukoy sa karapatan at kapakanan ng nagmamay-ari ng mga mineral na nakabaon sa isang property. Ang may-ari nito ay MAY KARAPATAN NA MAGDEVELOP o MAGPAUPA O MAGPAARKILA AT ETC.

Ang Value ba ng Home at ng Mineral Interest ay magkasama ba sa binabayarang property taxes?

“Is the value of my mineral interest included in the value of my home for property taxes?  Why or why not?

The value of a mineral interest is not included in the value of the home.  The mineral interest is completely separate from the home.  It is an interest in a portion of the underground gas reservoir which may, and usually does, extend far beyond the boundaries of the lot upon which the home sits.” (http://access.tarrantcounty.com/en/tax/property-tax/FAQs-Property-Tax.html)

 

Magkahiwalay ang value ng Home at ng Mineral Interest sa pagbabayad ng property tax.  At doon sa nai-present ni Antonio Ebangelista ay wala siyang naipakita o maipakikita na doon sa labindalawang properties ng Iglesia ni Cristo na lumitaw doon sa website na kanyang binaggit ay may property tax na mula sa “Mineral Interest” o “Mineral Tax”.

 

Heto ang lumitaw nang i-search natin ang “name” ng Iglesia ni Cristo sa “Mineral Account”.

ALLANA1untitled

“No names found please include a comma

after the last name and search again.”

 

Nang i-search natin sa website na ginamit at ibinigay ni Antonio Ebangelista ay walang properties na lumitaw ang Iglesia ni Cristo na kabilang sa “Mineral Account” kaya ang “property tax” ay hindi mula sa binabanggit ni Antonio Ebangelista na “Mineral Tax”. At kung magbayad man ng “Mineral tax” ang Iglesia ni Cristo para sa kanyang mga property ay hindi nangangahulugan na ang Iglesia ni Cristo ay nagnenegosyo o nangongomersyo sapagkat maliwanag na ang “Mineral Interest” ay itinuturing na “Real Property” gaya ng ibang mga “Real Properties” na subject for property taxation ayon sa itinatadhana ng Batas sa Texas.

Samaktuwid mga kapatid at kaibigan ay hindi napatunayan ni Antonio Ebangelista ang kanyang alegasyon sa bahaging ito. Maliwanag po at muli nating napatunayan ang pandaraya ni Antonio Ebangelista para palitawin na ang Pamamahala sa Iglesia ni Cristo ay pumipihit na sa pag-nenegosyo o pagko-komersyo. Maliwanag na binibigyan lamang ni Antonio Ebangelista ng malisya at ng masamang impresyon ang pagbili ng Iglesia ni Cristo ng mga properties. At komo hindi niya mapatunayan ay gumagawa siya ng mga pandaraya sa kanyang mga inihahayag.

Akin pong ilalahad sa susunod ang aking karugtong na opinyon ukol sa artikulong isinulat ni Antonio Ebangelista na pinamagatang “The search for that BLACK GOLD called OIL – STILL NO PROOF?”

Muli ko pong patutunayan sa susunod ang MGA PANDARAYA NI ANTONIO EBANGELISTA sa kanyang artikulong ating tinatalakay.

Maraming Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon muli na mabasa ang mga inilahad kong opinyon.

 

ACV

Advertisements

ANG PANDARAYA NI ANTONIO EBANGELISTA SA VIDEO CLIP NG KA ERDY NOONG 1985 (“the necessity of proof always lies with the person who lays charges.”)

Nais ko pong muling ilahad ang aking opinyon batay sa mga akusasyon ni Antonio Ebangelista laban sa kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Gaya po nang aking nabanggit sa mga nakaraan, ito po ay hindi opisyal na pagsagot mula sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo kundi akin lamang pong personal na opinyon o obserbasyon batay sa mga ikinakalat na malisyosong mga akusasyon ni Antonio Ebangelista. Gaya po ng aking nasabi sa mga nakaraan, ang BIGAT NG PAGPAPATUNAY o BURDEN OF PROOF ay nakasalalay sa panig ni Antonio Ebangelista sapagkat siya ang nagbibigay ng mga akusasyon laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Muli po ay aking sinasabi na hindi marahil mali na ituring natin si Antonio Ebangelista na isang itiniwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo o isang kaaway sa pananampalataya sapagkat hindi naman inilalantad ni Antonio Ebangelista ang tunay niyang katauhan. Marahil gaya ng ating nasabi sa nakaraan ay natatakot si Antonio Ebangelista na makasuhan ng kasong “Defamation” o Libel sapagkat ang pagsasalita ng laban sa kaninuman sa publiko ay may kalakip na pananagutan sa Batas. Sapagkat kung talagang naninindigan si Antonio Ebangelista na katotohanan ang kanyang mga sinasabi, ito ay nakahanda niyang panagutan, at kung nakahanda siyang panagutan ang kanyang mga sinasabi ay walang dahilan upang siya ay magtago sa kanyang “pseudonym” sa likod ng Social Media Sites. Ang isang paratang ay maituturing na PANINIRANG PURI LAMANG kung hindi mapatutunayan.

Nais ko pong ihayag ang aking opinyon patungkol sa Video Clip ng isa sa pangangasiwa ng pagsamba ng Kapatid na Erano G. Manalo at ito ay sa Lokal ng Malabon, noong 1985, na ikinakalat at binibigyan ni Antonio Ebangelista ng maling pakahulugan at para palitawin na hindi na natutupad sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo Manalo ang nilalaman ng ipinahayag ng Kapatid na Erano Manalo sa nasabing Video Clip. Ito ay patungkol sa ibinilin ng Kapatid na Felix Manalo noong nabubuhay pa sa Kapatid na Erano Manalo patungkol sa PANGUNGUTANG.

Ang nasa ibaba ay excerpt ng nasabing Video Clip.

KA ERDY SAID:
“Ang kabilin-bilinan sa akin ng sugo noong nabubuhay pa, ang sabi niya sa akin “ pakatandaan mo, huwag na huwag kang mangungutang. At lalo na ang Iglesia, huwag na huwag mangungutang. Sa sandali na pasukin ang sinoman ng pangungutang, ay buwisit na ang kanyang buhay.” Tinandaan ko ‘yun. Kaya pagka mayroon hong ipagagawa ang Iglesia, tinitingnan muna namin ang kabang yaman, tinatanong ko muna ang mga may hawak ng pananalapi, kaya ba ng Iglesia? Nung ipagawa ang templo wala kayong narinig,wala kaming isinerkular, “mga kapatid, umabuloy kayo para doon sa ginagawang templo”, hindi po. Sapat na ‘yung dati ninyong abuluyan, huwebes at linggo, ‘yang inyong pasalamat at inyong tanging handugan. Hindi kami humingi ng karagdagan sapagkat hindi namin sinimulan ang bagay na ‘yun nang hindi sapat ang pananalapi ng Iglesia. At ngayon isang malaking Unibersidad ang itinatayo na ang halaga ay ‘sing halaga rin ng Templo, wala kayong kaalam-alam, wala kayong kamalay-malay, hindi namin kayo ginambala, at lalo namang hindi naming isinanla ang mga propriedad, mga lupa ng Iglesia, para ang Iglesia ay magkaroon ng salapi na itutustos sa lahat ng kanyang pangangailangan. Hindi. Sapagkat bwisit ‘yang utang. Hindi ko naman sinasabi na bwisit ang lahat ng utang sapagkat mayroong iba, dahil talaga sa matinding kagipitan. Pero kayo na mag-isip ng sinasabi ko. Kung ‘yan ay ginagawa ng iba, pakay sa kanilang pagsasamantala, magagalit po ang Dios.”

Hinihikayat ni Antonio Ebangelista na panoorin ito pakinggan ang nasabing Video Clip ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at kanya pang sinabi na;


“You be the judge for yourself, if these strict instructions from the former Executive Ministers are being upheld to this day.” (mula sa kanyang “The Video that they are trying so hard to hide… (English subtitles) noong April 25, 2015)

Ang gusto niyang palitawin dito ay nagbago na po at hindi na natutupad ang mahigpit na ibinilin ng Kapatid na Felix Manalo sa Kapatid na Erano Manalo ukol sa pananalapi ng Iglesia ni Cristo.

Sa isang artikulo ni Antonio Ebangelista noong May 27, 2015 na ang pamagat ay “ANG BILIN NG SUGO, Kapatid na FELIX Y. MANALO sa Kapatid na ERAÑO G. MANALO UKOL SA PANANALAPI” ay kanyang iniliwat sa wikang Hapon at English ang ilan sa excerpt ng nasabing Video Clip.

Heto po ang halimbawa;

“It is already sufficient the offering you give every Thursday and Sunday. .
木曜日と日曜日のいつもの寄付で十分だ。
your Thanksgiving offering and your special offering.”….
感謝の礼拝のための捧げものそして、特別な献金(Locale Fund)
“You did not hear any circular saying, ‘brethren, give offering for the Central Temple being built…”
セントラルの聖堂を建てた時、あなたがたは、“兄弟のみなさん、セントラルの聖堂(Central Temple)のために寄付しなさい”という私たちからの通知を聞いたことがあろうか。
“And most especially we DID NOT PAWN OR SELL ANY PROPERTIES, THE LANDS OF THE CHURCH…NO!!..”
特に私たちは教会の所有物や土地を担保に借金したことはない。絶対ない。”

Sa pagliliwat nito sa English ay kanyang idinagdag ang salitang “SELL”. Ito ay PANDARAYA, PANLILINLANG AT ISANG MALIWANAG NA KASINUNGALINGAN. Kahit ulit-ulitin ho ninyo ang video clip sa link po na nasa ibaba na galing sa isa sa kaalyado ni Antonio Ebangelista na nagtatago din sa “pseudonym” na Kelly Ong, ay wala po kayong madidinig na gayon.

Bakit sinadya na isingit ni Antonio Ebangelista ang salitang “SELL”? Para palitawin na hindi na natutupad sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo Manalo ang nasabing bilin ng Kapatid na Felix Manalo sa Kapatid na Erano Manalo kapag idinagdag niya ang salitang “Sell” komo may napapabalita na pagbebenta ng OFFICE BUILDING sa Lokal ng Humble, Texas, U.S.A.
Isang maliwanag na pandaraya ang pagsisingit ni Antonio Ebangelista ng salitang “Sell” sa excerpt ng pagtuturo ng Kapatid na Erano Manalo.

Ang pinapaksa ng Kapatid na Erano Manalo sa bahagi ng nasabing Video Clip ay tungkol sa PANGUNGUTANG at hindi tungkol sa PAGBEBENTA.

Mga kapatid, naniniwala po ako na matatalino tayo at hindi tayo kailanman madadaya ng panliligaw ni Antonio Ebangelista.

Ang kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng Kapatid na Eduardo Manalo ay nananatiling naiingatan at hindi humihiwalay sa mga ibinilin at itinuro ng Sugo at ng Kapatid na Erano Manalo.

Dapat nating mapansin na WALA PONG IDINARAGDAG NA ABULUYAN SA PANAHON NG PAMAMAHALA NG KAPATID NA EDUARDO MANALO. At wala po tayong nalalabag na aral ng Dios na kung gusto nating tumulong sa mga pagawain ng Iglesia ni Cristo ay idaan natin ito sa ating pag-aabuloy kailanpaman ito ay ating isinasagawa AYON SA PASYA NG ATING PUSO. Ang totoo, ito ay nadinig ko po sa pagtuturo ng isa sa matatandang ministro po noon, ang Kapatid na Vivencio Pineda nang nabubuhay pa sa isang pagsambang kanilang pinangasiwaan na “kung gusto mong tulungan ang Ministro, idaan mo na lang sa abuloy”. 

Ang obligasyon ni Antonio Ebangelista bilang nag-aakusa ay ilitaw na MAYROONG MGA PROPERTIES ang Iglesia ni Cristo na isinangla ngunit hindi ito nagawa ni Antonio Ebangelista kaya na-obliga siyang MANDAYA sa paraang dinagdagan niya ng salita ang excerpt ng pangangasiwa ng Ka Erdy gayong sa aktuwal na pagtuturo ay wala n’on. 

Obligasyon din na patunayan ni Antonio Ebangelista na ang pagbebenta ng Church properties ay labag sa By Laws, sa Doktrina at sa mga tuntunin ng Iglesia ni Cristo nang walang pandaraya. At ang pagbebenta ng Church properties ay hindi nangangahulugan lalo na’t hindi naman angkop sa kasalukuyang pangangailan o hindi nakatutugon sa kanyang kaukulan ay isa nang anomalya. 

Kaya, muli po sa ganang akin ay NABIGO SI ANTONIO EBANGELISTA na patunayan ang kanyang akusasyon na siyang may pangunahing obligasyon na gawin ito. Kung nasa husgado tayo, TIYAK NA TALO SI ANTONIO EBANGELISTA. Case will be dismissed due to insufficiency OF EVIDENCE.

Kaya hindi mali na sabihin na PANINIRANG PURI lamang ang akusasyong ibinabato ni Antonio Ebangelista laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ang isang halimbawa nito ay ang pandaraya ni Antonio Ebangelista na idinagdag ang hindi naman sinabi ng Kapatid na Erano Manalo.

Matatalino po tayo at kailanman ay hindi makalulusot ang panlilinlang ni Antonio Ebangelista na NANINIRA LAMANG SA KASALUKUYANG PAMAMAHALA NG IGLESIA NI CRISTO.

Maraming Salamat po sa pagbibigay po muli ng pagkakataon na mabasa ang aking blog.

 

ACV

FORT VICTORIA ANOMALY WAS FAILED TO PROVE BY ANTONIO EBANGELISTA(“the necessity of proof always lies with the person who lays charges”)

Ako po si  Mr. Allan Valenzuela. Ako po ay hindi isang Ministro o Mangagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo kundi isang karaniwang kaanib lamang. Ang layunin po ng paggawa ko ng blog na ito ay upang maibahagi ang aking opinyon ukol sa akusasyon ng naninira sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo na nagtatago sa “pseudonym” na Antonio Ebangelista.  Hindi naman marahil mali na sabihin natin na si Antonio Ebangelista ay isang itiniwalag sa Iglesia ni Cristo dahil sa paglabag sa mga aral sa Iglesia o isang kaaway sa pananampalataya. Kung bakit natin nasabi na hindi naman marahil na mali na ituring natin siyang gayon ay sapagkat hindi naman niya inilalantad ang kanyang sarili kung sino talaga siya. Hindi dapat ipagdamdam ng sinuman na sabihing gayon si Antonio Ebangelista sapagkat pananagutan niyang ipakilala ang kanyang sarili sapagkat ang isang bagay na ating sinasabi sa madla laban sa isang tao o grupo ng mga tao o laban sa isang organisasyon ay may kalakip na pananagutan sa batas. Kung totoo na katotohanan ang ating isinasaysay, nakahanda tayong managot sa lahat ng ating mga inihahayag.  Kaya nagtataka ako kay Antonio Ebangelista na diumano ay nagsasabi ng mga katotohanan subalit hindi niya kayang panagutan ang kanyang mga sinasabi. Kaya hindi rin mali na sabihin marahil na ang mga sinasabing ito ni Antonio Ebangelista ay ISANG PANINIRA LAMANG sapagkat hindi siya nakahandang managot sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Ang aking ilalahad ay hindi opisyal na sagot ng Pamamahala ng Iglesia ni Cristo kundi aking pong personal na opinyon batay sa mga akusasyon na ibinabato ni Antonio Ebangelista laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo.

Para po sa kaalaman ng marami, ang “Burden of Proof” o ang “Bigat ng Pagpapatunay” ay nakasalalay sa nagbibigay ng akusasyon. 

The burden of proof is often associated with the Latin maxim semper necessitas probandi incumbit ei qui agit, the best translation of which seems to be: “the necessity of proof always lies with the person who lays charges. (http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_burden_of_proof)

Kung gayon mga kaibigan at mga kapatid, ang “Burden of Proof” ay nakasalalay o obligasyon ni Antonio Ebangelista sapagkat siya ang nasa panig ng nagbibigay ng mga akusasyon laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Kung ang isang akusayon o alegasyon na nakasulat na laban sa kaninuman ay walang bigat ng pagpapatunay, ito ay maituturing na “defamation” at kung ito ay ginawa sa publiko ay maituturing na “libel”. Ito marahil ang dahilan kung bakit ayaw lumantad ni Antonio Ebangelista at ng mga kasama niya na gumagamit ng mga fake account sa Facebook.  Pero sa ngalan ng katotohanan ay ating sukatin ang isa sa mga akusayon ni Antonio Ebangelista laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo.

Ang ukol sa kanyang artikulo na :

IGLESIA NI CRISTO + SAN JOSE BUILDERS = FORT VICTORIA ANOMALY (HIGH-END CONDOMINIUM)” na ipinublished noong May 14, 2015.

Ano ang ipinahayag ni Antonio Ebangelista ukol sa isyung ito?

“Sa bahagi po ng lektura ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. ay kaniyang ipinagdidiinan na “WALANG ANOMALYA SA PANANALAPI NG IGLESIA! PURO KAYO PANINIRA! WALA NAMAN KAYONG EBIDENSYA! WALA! WALA KAYONG NALALAMAN KATITING MAN! WALA!”

“Wala nga ba talagang anomalya kapag ang isang Religious Institution na non-commercial at non-profit organization ay makipag- JOINT VENTURE sa isang COMMERCIAL and PROFIT-MAKING COMPANY gaya ng SAN JOSE BUILDERS?

Wala ba talagang ANOMALYA kung ang nagmamay-ari ng isang Exclusive High-End Condominium sa 5th Avenue corner Rizal Drive, Global City, Taguig City (Fort Bonifacio) ay ang IGLESIA NI CRISTO. At ito ay naka-Joint Venture sa San Jose Builders Inc.”

Dito ay pinararatangan ni Antonio Ebangelista ang Iglesia ni Cristo na may anomalya sa pananalapi. Ang katunayan ay tinawag niya ito na “Fort Victoria Anomaly” batay sa pamagat ng artikulong ito.

Ano ba ang isa sa kahulugan ng tinatawag na anomalya o anomaly?

“deviation from the common rule : irregularity (http://www.merriam-webster.com/dictionary/anomaly)

Ang isang kahulugan ng anomalya ay “iregularidad” o “paglihis sa karaniwang tuntunin o patakaran”. 

Para patunayan ni Antonio Ebangelista ang diumano ay anomalya ng Iglesia ni Cristo sa pananalapi nito ay kanyang ipinakita ang larawan ng “LICENSE TO SELL” na inisyu ng Housing And Land Use Regulatory Board.

1

2

3

Ayon pa sa pahayag ni Antonio Ebangelista at hindi niya napansin na siya mismo ang nagpapasinungaling sa sinasabi niyang anomalya ng Iglesia ni Cristo sapagkat siya mismo ang nagpapatunay na ang binabanggit niyang property ay pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo.

Ang INC ang nagmamay-ari ng buong FORT VICTORIA CONDOMINIUM na mayroong ibinebentang High-End na 1,094 Residential Condo Units, 20 High End Commercial Units, 1,179 Parking Spaces.”

Para patunayan pa na ang nasabing “License To Sell” ay nasa record ng HLURB website ay kanya pa pong ipinaskil ito:

4

Pagkatapos nito ay kanyang sinunod na ipost ang mga diumano’y nakabili ng High End Units sa nasabing Condominium:

5

Pansinin po natin mga kaibigan at mga kapatid, ang nailalabas pa lang po niya ay larawan ng “LicenseTo Sell” na inisyu ng HLURB at ang listahan ng mga diumano’y existing unit owner. Samakatwid, WALA PA PO siyang naililitaw na katibayan na ang pagiging “PROJECT OWNER” ng Iglesia ni Cristo at ang pagiging “Developer” ng New San Jose Builders sa nasabing Fort Victoria ay isang ANOMALYA. Sana ang ginawa ni Antonio Ebangelista para naman nagkaroon ng matibay na pundasyon ang kanyang akusasyon ay naghanap siya ng referencia o kaya ay nag-quote man lang siya ng “Batas” na ipinagbabawal sa isang religious corporation na mag-acquire ng gayong uri ng property para mapatibayan niya na may “irregularidad” o anomalya nga sa Iglesia ni Cristo. Obligasyon niyang ipakita ‘yun sapagkat siya ang nag-aakusa ng diumano’y anomalya laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pananagutan niyang patunayan na ang pagpapapatayo ng isang real estate project halimbawa ng isang religious organization at ang kinontrata niyang magtatayo ay isang private company or private construction firm gaya ng New San Jose Builders ay isang ANOMALYA o IREGULARIDAD.

Tandaan po natin na nasa kanya ang “Burden of Proof” sapagkat siya ang nag-aakusa na mayroong anomalya sa Iglesia ni Cristo. Kung wala siyang maililitaw na ebidensya na ang ganitong transaction ay isang anomalya, nangangahulugan lang na NANINIRA LAMANG si Antonio Ebangelista.

Ano pa ang mga sinabi at ipinakitang larawan ni Antonio Ebangelista na diumano ay katibayan na may anomalya sa Iglesia ni Cristo?

“Ano nga bang itsura ng mga condo na ito? Baka naman nagkakamali lang tayo, hindi naman yata Condo units ang ipinatayo dito dahil sa lupa ito ng IGLESIA at nakapangalan ito sa Iglesia Ni Cristo? Baka naman kapilya ito o kaya naman ay District Office ang ipinatayo dito?

*Cue Slide Show*

6

7

8

9

10

11

Play Audio Clip: “WALANG ANOMALYA SA PANANALAPI NG IGLESIA! PURO KAYO PANINIRA! WALA NAMAN KAYONG EBIDENSYA! WALA! WALA KAYONG NALALAMAN KATITING MAN! WALA!” – Kapatid na Glicerio B. Santos Jr.

SA HARAP PO NG MGA NAGSUSUMIGAW NA MGA EBIDENSYANG ITO, KAYO NA PO ANG MAGPASYA KUNG KUNG ALIN ANG TAMA AT ALIN ANG MALI NA KANILANG MULING PAGSISIKAPANG PAGTAKPAN.”

Sana po ay napansin natin kung paano natapos ang pagpapatunay ni Antonio Ebangelista ukol sa kanyang akusasyon na may anomalya daw sa Iglesia ni Cristo. Mapansin po ninyo na WALA NI ISA MAN SA MGA NAILITAW ni Antonio Ebangelista ang nagpapatunay ng kanyang alegasyon na diumano’y may anomalya sa pananalapi ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng property ng Fort Victoria na napakaliwanag naman sa pamamagitan din ng kanyang ipinakitang larawan at sa kanyang pag-amin na ang nagmamay-ari ng nasabing propyedad ay ang Iglesia ni Cristo.. Kanya lamang ipinakita ang ‘License To Sell” na ang nakalagay na project owner ay ang Iglesia ni Cristo at ang developer ay ang New San Jose Builders, ang list ng mga existing unit owner nito at ang larawan ng nasabing Condominium. Wala siyang naipakita na katibayan na ‘yun ay isang anomalya.

Ang mga ipinakita pa nga ni Antonio Ebangelista ANG NAGPAPASINUNGALING SA KANYANG ALEGASYON. Kitang kita natin sa mga larawan na kanyang ipinost  at sa kanya mismong pag-amin, na MALINIS ANG PANANALAPI NG IGLESIA NI CRISTO.  Ang katunayan ay sa IGLESIA NI CRISTO nakapangalan ang pagmamay-ari ng nasabing propyedad. At papaanong magiging anomalya ang pagkakaroon nito ng Iglesia ni Cristo kung ito ay pasado sa itinatadhana na mga tuntunin at regulasyon ng ating  Gobyerno? Sana mga kapatid at kaibigan ay naglitaw siya ng katibayan na LABAG SA BATAS ng ating Gobyerno ang pagpapatayo n’on.  Hindi ba kaya nga may iniisyung “License To Sell” ang isa sa sangay ng ating Gobyerno na nangangasiwa ukol sa mga itinatayong subdivision, condominiums etc. katibayan na ito ay dumaan sa tamang proseso?   Wala ding nailitaw si Antonio Ebangelista na siyang may obligasyon na maglabas nito na ang nasabing Fort Victoria ay IKINOMERSIYO at IKINOKOMERSIYO NG Iglesia ni Cristo. Sana man lang ay naglabas si Antonio Ebangelista na ang nasabing propyedad ay ikino-commercialize ng Iglesia ni Cristo para naman masuportahan ang kanyang akusasyon at huwag lumitaw na PANINIRA LAMANG. Kung sa husgado haharap itong si Antonio Ebangelista at ganyang ebidensya lang ang kanyang ipi-prisinta ay tiyak na TALO si Antonio Ebangelista. Madi-dismiss ang kaso dahil sa “insufficiency of evidence”.

Ang pagkakaroon ng properties ng isang religious organization at nakarehistro bilang corporation sole batay sa aking opinyon ay hindi pinagbabawalan ng batas na magkaroon ng mga ito. Heto po ang katunayan:

Chapter II – RELIGIOUS CORPORATIONS

Sec. 109. Classes of religious corporations. – Religious corporations may be incorporated by one or more persons. Such corporations may be classified into corporations sole and religious societies.

Religious corporations shall be governed by this Chapter and by the general provisions on non-stock corporations insofar as they may be applicable. (n)

Sec. 110. Corporation sole. For the purpose of administering and managing, as trustee, the affairs, property and temporalities of any religious denomination, sect or church, a corporation sole may be formed by the chief archbishop, bishop, priest, minister, rabbi or other presiding elder of such religious denomination, sect or church. (154a)

(Corporation Code of the Philippines-http://www.chanrobles.com/legal5title13.htm#.VWXyB9Kqqko )

Batay din po sa aking opinyon ay hindi din bawal sa isang “non-stock corporation” ang magkaroon ng profit or income:

TITLE XI

NON-STOCK CORPORATIONS

Sec. 87. Definition. – For the purposes of this Code, a non-stock corporation is one where no part of its income is distributable as dividends to its members, trustees, or officers, subject to the provisions of this Code on dissolution: Provided, That any profit which a non-stock corporation may obtain as an incident to its operations shall, whenever necessary or proper, be used for the furtherance of the purpose or purposes for which the corporation was organized, subject to the provisions of this Title.

The provisions governing stock corporation, when pertinent, shall be applicable to non-stock corporations, except as may be covered by specific provisions of this Title. (n)

Sec. 88. Purposes. – Non-stock corporations may be formed or organized for charitable, religious, educational, professional, cultural, fraternal, literary, scientific, social, civic service, or similar purposes, like trade, industry, agricultural and like chambers, or any combination thereof, subject to the special provisions of this Title governing particular classes of non-stock corporations. (n)

(Corporation Code of the Philippines http://www.chanrobles.com/legal5title11.htm#.VWXy1tKqqko )

Kung hindi po ako nagkakamali, maging ang Panginoong Jesucristo ay hindi kalaban na palaguin o pasaganain yaong ipinagkatiwala o ipinamahalang pag-aari ng Panginoon batay sa mga talatang ito;

“Sapagka’t tulad sa isang tao, na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kaniyang sariling mga alipin, at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. At ang isa’y binigyan niya ng limang talento, ang isa’y dalawa, at ang isa’y isa; sa bawa’t isa’y ayon sa kanikaniyang kaya; at siya’y yumaon sa kaniyang paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento pagdaka’y yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya’y nakinabang ng lima pang talento. Sa gayon ding paraan ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang ng ibang dalawa pa. Datapuwa’t ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kaniyang panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang panginoon ng mga aliping yaon, at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento: narito, ako’y nakinabang ng lima pang talento. Sinabi sa kaniya ng kaniyang panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento: narito, ako’y nakinabang ng dalawa pang talento. Sinabi sa kaniya ng kaniyang panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan; At ako’y natakot, at ako’y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo: narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapuwa’t sumagot ang kaniyang panginoon at sinabi sa kaniya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako’y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nagaani doon sa hindi ko sinabugan; Gayon pala’y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kaniya ang talento, at ibigay ninyo sa may sangpung talento. Sapagka’t ang bawa’t mayroon ay bibigyan, at siya’y magkakaroon ng sagana: nguni’t ang wala, pati pa nang nasa kaniya ay aalisin sa kaniya.(Mateo 25:14-29-ADB)

Sa ganang aking opinyon ay NABIGO NA PATUNAYAN NI ANTONIO EBANGELISTA ang kanyang akusasyon na may anomalya sa ini-isyu niyang ito laban sa Iglesia ni Cristo at sa Pamamahala nito. Kaya hindi mali na sabihin na NANINIRANG PURI LAMANG SI ANTONIO EBANGELISTA LABAN SA IGLESIA NI CRISTO AT SA PAMAMAHALA NITO. Kaya sa takot ni Antonio Ebangelista na maihabla ng kasong kriminal dahil sa paninirang puri ay mas pinipili na lang niya ang hindi lumantad at magtago sa likod ng social media sites.

Sa nagtatanong naman po kung bakit hindi na lamang daw po Kapilya ang itinayo sa halip na Condominium project?

Ang akin pong sagot ay ito:

Ang pasya ng Pamamahala ay pinagtitibay sa langit, kaya WALA PO AKONG KARAPATAN NA KWESTIYUNIN ANG KANILANG PASYA.

“Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit: at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.” (Mateo 18:18-ADB)

MATATALINO PO TAYO Mga Kapatid at Naniniwala po ako na hinding hindi makalulusot sa mga mananampalatayang Iglesia ni Cristo ang mga pambobola ni Antonio Ebangelista para papag-alinlanganin tayo sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo.

Maraming Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na mabasa ang blog na ito.

ACV