ANG PANDARAYA NI ANTONIO EBANGELISTA SA VIDEO CLIP NG KA ERDY NOONG 1985 (“the necessity of proof always lies with the person who lays charges.”)

Nais ko pong muling ilahad ang aking opinyon batay sa mga akusasyon ni Antonio Ebangelista laban sa kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Gaya po nang aking nabanggit sa mga nakaraan, ito po ay hindi opisyal na pagsagot mula sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo kundi akin lamang pong personal na opinyon o obserbasyon batay sa mga ikinakalat na malisyosong mga akusasyon ni Antonio Ebangelista. Gaya po ng aking nasabi sa mga nakaraan, ang BIGAT NG PAGPAPATUNAY o BURDEN OF PROOF ay nakasalalay sa panig ni Antonio Ebangelista sapagkat siya ang nagbibigay ng mga akusasyon laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Muli po ay aking sinasabi na hindi marahil mali na ituring natin si Antonio Ebangelista na isang itiniwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo o isang kaaway sa pananampalataya sapagkat hindi naman inilalantad ni Antonio Ebangelista ang tunay niyang katauhan. Marahil gaya ng ating nasabi sa nakaraan ay natatakot si Antonio Ebangelista na makasuhan ng kasong “Defamation” o Libel sapagkat ang pagsasalita ng laban sa kaninuman sa publiko ay may kalakip na pananagutan sa Batas. Sapagkat kung talagang naninindigan si Antonio Ebangelista na katotohanan ang kanyang mga sinasabi, ito ay nakahanda niyang panagutan, at kung nakahanda siyang panagutan ang kanyang mga sinasabi ay walang dahilan upang siya ay magtago sa kanyang “pseudonym” sa likod ng Social Media Sites. Ang isang paratang ay maituturing na PANINIRANG PURI LAMANG kung hindi mapatutunayan.

Nais ko pong ihayag ang aking opinyon patungkol sa Video Clip ng isa sa pangangasiwa ng pagsamba ng Kapatid na Erano G. Manalo at ito ay sa Lokal ng Malabon, noong 1985, na ikinakalat at binibigyan ni Antonio Ebangelista ng maling pakahulugan at para palitawin na hindi na natutupad sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo Manalo ang nilalaman ng ipinahayag ng Kapatid na Erano Manalo sa nasabing Video Clip. Ito ay patungkol sa ibinilin ng Kapatid na Felix Manalo noong nabubuhay pa sa Kapatid na Erano Manalo patungkol sa PANGUNGUTANG.

Ang nasa ibaba ay excerpt ng nasabing Video Clip.

KA ERDY SAID:
“Ang kabilin-bilinan sa akin ng sugo noong nabubuhay pa, ang sabi niya sa akin “ pakatandaan mo, huwag na huwag kang mangungutang. At lalo na ang Iglesia, huwag na huwag mangungutang. Sa sandali na pasukin ang sinoman ng pangungutang, ay buwisit na ang kanyang buhay.” Tinandaan ko ‘yun. Kaya pagka mayroon hong ipagagawa ang Iglesia, tinitingnan muna namin ang kabang yaman, tinatanong ko muna ang mga may hawak ng pananalapi, kaya ba ng Iglesia? Nung ipagawa ang templo wala kayong narinig,wala kaming isinerkular, “mga kapatid, umabuloy kayo para doon sa ginagawang templo”, hindi po. Sapat na ‘yung dati ninyong abuluyan, huwebes at linggo, ‘yang inyong pasalamat at inyong tanging handugan. Hindi kami humingi ng karagdagan sapagkat hindi namin sinimulan ang bagay na ‘yun nang hindi sapat ang pananalapi ng Iglesia. At ngayon isang malaking Unibersidad ang itinatayo na ang halaga ay ‘sing halaga rin ng Templo, wala kayong kaalam-alam, wala kayong kamalay-malay, hindi namin kayo ginambala, at lalo namang hindi naming isinanla ang mga propriedad, mga lupa ng Iglesia, para ang Iglesia ay magkaroon ng salapi na itutustos sa lahat ng kanyang pangangailangan. Hindi. Sapagkat bwisit ‘yang utang. Hindi ko naman sinasabi na bwisit ang lahat ng utang sapagkat mayroong iba, dahil talaga sa matinding kagipitan. Pero kayo na mag-isip ng sinasabi ko. Kung ‘yan ay ginagawa ng iba, pakay sa kanilang pagsasamantala, magagalit po ang Dios.”

Hinihikayat ni Antonio Ebangelista na panoorin ito pakinggan ang nasabing Video Clip ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at kanya pang sinabi na;


“You be the judge for yourself, if these strict instructions from the former Executive Ministers are being upheld to this day.” (mula sa kanyang “The Video that they are trying so hard to hide… (English subtitles) noong April 25, 2015)

Ang gusto niyang palitawin dito ay nagbago na po at hindi na natutupad ang mahigpit na ibinilin ng Kapatid na Felix Manalo sa Kapatid na Erano Manalo ukol sa pananalapi ng Iglesia ni Cristo.

Sa isang artikulo ni Antonio Ebangelista noong May 27, 2015 na ang pamagat ay “ANG BILIN NG SUGO, Kapatid na FELIX Y. MANALO sa Kapatid na ERAÑO G. MANALO UKOL SA PANANALAPI” ay kanyang iniliwat sa wikang Hapon at English ang ilan sa excerpt ng nasabing Video Clip.

Heto po ang halimbawa;

“It is already sufficient the offering you give every Thursday and Sunday. .
木曜日と日曜日のいつもの寄付で十分だ。
your Thanksgiving offering and your special offering.”….
感謝の礼拝のための捧げものそして、特別な献金(Locale Fund)
“You did not hear any circular saying, ‘brethren, give offering for the Central Temple being built…”
セントラルの聖堂を建てた時、あなたがたは、“兄弟のみなさん、セントラルの聖堂(Central Temple)のために寄付しなさい”という私たちからの通知を聞いたことがあろうか。
“And most especially we DID NOT PAWN OR SELL ANY PROPERTIES, THE LANDS OF THE CHURCH…NO!!..”
特に私たちは教会の所有物や土地を担保に借金したことはない。絶対ない。”

Sa pagliliwat nito sa English ay kanyang idinagdag ang salitang “SELL”. Ito ay PANDARAYA, PANLILINLANG AT ISANG MALIWANAG NA KASINUNGALINGAN. Kahit ulit-ulitin ho ninyo ang video clip sa link po na nasa ibaba na galing sa isa sa kaalyado ni Antonio Ebangelista na nagtatago din sa “pseudonym” na Kelly Ong, ay wala po kayong madidinig na gayon.

Bakit sinadya na isingit ni Antonio Ebangelista ang salitang “SELL”? Para palitawin na hindi na natutupad sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo Manalo ang nasabing bilin ng Kapatid na Felix Manalo sa Kapatid na Erano Manalo kapag idinagdag niya ang salitang “Sell” komo may napapabalita na pagbebenta ng OFFICE BUILDING sa Lokal ng Humble, Texas, U.S.A.
Isang maliwanag na pandaraya ang pagsisingit ni Antonio Ebangelista ng salitang “Sell” sa excerpt ng pagtuturo ng Kapatid na Erano Manalo.

Ang pinapaksa ng Kapatid na Erano Manalo sa bahagi ng nasabing Video Clip ay tungkol sa PANGUNGUTANG at hindi tungkol sa PAGBEBENTA.

Mga kapatid, naniniwala po ako na matatalino tayo at hindi tayo kailanman madadaya ng panliligaw ni Antonio Ebangelista.

Ang kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng Kapatid na Eduardo Manalo ay nananatiling naiingatan at hindi humihiwalay sa mga ibinilin at itinuro ng Sugo at ng Kapatid na Erano Manalo.

Dapat nating mapansin na WALA PONG IDINARAGDAG NA ABULUYAN SA PANAHON NG PAMAMAHALA NG KAPATID NA EDUARDO MANALO. At wala po tayong nalalabag na aral ng Dios na kung gusto nating tumulong sa mga pagawain ng Iglesia ni Cristo ay idaan natin ito sa ating pag-aabuloy kailanpaman ito ay ating isinasagawa AYON SA PASYA NG ATING PUSO. Ang totoo, ito ay nadinig ko po sa pagtuturo ng isa sa matatandang ministro po noon, ang Kapatid na Vivencio Pineda nang nabubuhay pa sa isang pagsambang kanilang pinangasiwaan na “kung gusto mong tulungan ang Ministro, idaan mo na lang sa abuloy”. 

Ang obligasyon ni Antonio Ebangelista bilang nag-aakusa ay ilitaw na MAYROONG MGA PROPERTIES ang Iglesia ni Cristo na isinangla ngunit hindi ito nagawa ni Antonio Ebangelista kaya na-obliga siyang MANDAYA sa paraang dinagdagan niya ng salita ang excerpt ng pangangasiwa ng Ka Erdy gayong sa aktuwal na pagtuturo ay wala n’on. 

Obligasyon din na patunayan ni Antonio Ebangelista na ang pagbebenta ng Church properties ay labag sa By Laws, sa Doktrina at sa mga tuntunin ng Iglesia ni Cristo nang walang pandaraya. At ang pagbebenta ng Church properties ay hindi nangangahulugan lalo na’t hindi naman angkop sa kasalukuyang pangangailan o hindi nakatutugon sa kanyang kaukulan ay isa nang anomalya. 

Kaya, muli po sa ganang akin ay NABIGO SI ANTONIO EBANGELISTA na patunayan ang kanyang akusasyon na siyang may pangunahing obligasyon na gawin ito. Kung nasa husgado tayo, TIYAK NA TALO SI ANTONIO EBANGELISTA. Case will be dismissed due to insufficiency OF EVIDENCE.

Kaya hindi mali na sabihin na PANINIRANG PURI lamang ang akusasyong ibinabato ni Antonio Ebangelista laban sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ang isang halimbawa nito ay ang pandaraya ni Antonio Ebangelista na idinagdag ang hindi naman sinabi ng Kapatid na Erano Manalo.

Matatalino po tayo at kailanman ay hindi makalulusot ang panlilinlang ni Antonio Ebangelista na NANINIRA LAMANG SA KASALUKUYANG PAMAMAHALA NG IGLESIA NI CRISTO.

Maraming Salamat po sa pagbibigay po muli ng pagkakataon na mabasa ang aking blog.

 

ACV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s